שינויים
!שמניבים פירות

תוצאות סקר שביעות רצון
ארגוני – אלפנאר/ ינואר 2022

?כמה משתתפים

87 מתוך 106 עובדי אל- פנאר

האם העובדים מרוצים מתהליך הקליטה לארגון?

העובדים שנקלטו בחצי שנה אחרונה (מהווים 17.2% מסה”כ עובדים) מרוצים מתהליך הקליטה לאל-פנאר

מה מחפשים העובדים/ות באל-פנאר?

עובדי/ות באל-פנאר מחפשים
השפעה ומשמעות

מה הן העוצמות של אל-פנאר?

רוב הפרמטרים בציון גבוה

מהי שביעות הרצון הכללית של עובדי/ות אל-פנאר מהעבודה באל-פנאר?

מהי תדירות המפגשים האישיים עם מנהלים באל-פנאר?

43% מהעובדים הוותיקים נפגשים עם המנהלים פעם אחת לשבוע
כ- 50% מהעובדים בעלי וותק של פחות משנה נפגשים עם מנהל אחת לשבוע/שבועיים

כל כמה זמן יש ישיבת צוות?

81% נפגשים פעם כל שבוע או שבועיים

מהי תדירות המפגשים האישיים עם מנהלים באל-פנאר?

לרוב העובדים באל-פנאר נקבעות משימות ברורות מה שמגדיל פרודוקטיביות ותחושת אחריות

מה יכול לעזור לך לבצע את תפקידך על הצד הטוב ביותר?

איזה עזרה מבקשים מהממונים?